URL товчлол

URL

URL нь товчилсон үг юм Нөхцөлтэй Нөөц Locator.

Сүлжээний протоколыг ашиглан хандалтын алгоритм дээр буулгах хаягийг тодорхойлдог Universal Resource Identifier (URI) хэлбэр.