URI Acronyms

URI

URI гэдэг нь товчилсон үг юм Бүх нийтийн нөөцийн танигч.

Бүртгэгдсэн протокол эсвэл нэрийн орон зайд хамаарах бүртгэгдсэн нэрийн зай, хаяг дахь бүх нийтийн нэрсийн багцын гишүүн. URI-ийн нэг хэлбэр болох Universal Resource Locator (URL)-ийг ихэвчлэн сольж ашигладаг.