TXT товчлол

TXT

TXT гэдэг нь товчилсон үг юм Текст бичлэг.

TXT бичлэгүүд нь домайнаас гадуурх эх сурвалжийн текст мэдээллийг агуулсан Домэйн Нэрийн Системийн (DNS) бичлэгийн нэг төрөл юм. Та эдгээр бүртгэлийг өөрийн домайн тохиргоонд нэмнэ. Тэдгээрийг ихэвчлэн домэйны өмчлөлийг баталгаажуулах, имэйлийн баталгаажуулалтын бүртгэлийг тохируулахад ашигладаг.