TCPA товчлол

TCPA

TCPA гэдэг нь товчилсон үг юм Утас хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль.

АНУ-ын энэхүү зохицуулалтыг 1991 онд баталсан бөгөөд автомат залгах систем, хиймэл буюу урьдчилан бичсэн дуут мессеж, SMS мессеж, факсын машиныг ашиглахыг хязгаарласан. Энэ нь мөн факс машин, автомат залгагч, дуут мессежийн системд тавигдах техникийн хэд хэдэн шаардлагуудыг тодорхойлсон бөгөөд гол нь мессежэнд агуулагдах төхөөрөмжийг ашиглаж буй байгууллагын таних болон холбоо барих мэдээллийг шаарддаг заалттай.