SSP товчлол

SSP

SSP гэдэг нь товчилсон үг юм Нийлүүлэлтийн талын платформ.

худалдах талын платформ болох SSP нь хэвлэн нийтлэгчид зар сурталчилгааны бараа материалаа удирдах, зараар дүүргэх, хариултыг хянах, орлого хүлээн авах боломжийг олгодог платформ юм.