SSO товчлол

SSO

SSO гэдэг нь товчлол юм Дан нэвтрэх.

Хэрэглэгчийг Google эсвэл Microsoft зэрэг хэд хэдэн томоохон платформоос нэг нэвтрэлтээр гуравдагч талын платформд бүртгүүлэх эсвэл нэвтрэх боломжийг олгодог баталгаажуулалтын арга.