SSL товчлол

SSL

SSL гэдэг нь товчлол юм Secure Sockets Layer.

Компьютерийн сүлжээгээр харилцах аюулгүй байдлыг хангахад зориулагдсан криптографийн протоколууд.