SQL товчлол

SQL

SQL гэдэг нь товчилсон үг юм Борлуулалтын мэргэшсэн хар тугалга.

Маркетингийн шаардлага хангасан хар тугалга, борлуулалтаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн хар тугалга хүртэл борлуулалтын шугамаар шилжсэн ирээдүйн үйлчлүүлэгч бол одоо борлуулалтын баг нь тэднийг идэвхтэй хэрэглэгч болгон хувиргах чиглэлээр ажиллах боломжтой.

Эх сурвалж: Гартнер

SQL

SQL гэдэг нь товчилсон үг юм Зохион бүтэцтэй Хэлний хэл.

Програмчлалд ашигладаг хэл бөгөөд харилцааны өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем дэх өгөгдлийг удирдах, эсвэл харилцааны мэдээллийн урсгалын удирдлагын систем дэх урсгал боловсруулахад зориулагдсан хэл. Өгөгдлийн сангийн платформуудын синтакс болон холбогдох функцуудын номын сан нь өөр өөр байж болно.