SPF товчлол

SPF

SPF гэдэг нь товчилсон үг юм Илгээгчийн бодлогын хүрээ.

Илгээгчийн бодлогын хүрээ нь имэйлийг хүргэх явцад зөвшөөрөлгүй илгээх үйлчилгээ эсвэл IP хаягаас илгээж буй домэйныг хуурамчаар үйлдэхийг илрүүлэх зорилготой цахим шуудангийн баталгаажуулалтын протокол юм.