SOV товчлол

SOV

SOV гэдэг нь товчилсон үг юм Дуу хоолойг хуваалцах.

Маркетинг, зар сурталчилгааны хэмжилтийн загвар. Дуу хоолойны хувь хэмжээ нь тухайн компаний хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн зардлын хувийг зах зээл дээрх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, ангилалд зарцуулсан нийт хэвлэл мэдээллийн зардалтай харьцуулдаг.