SMS товчлол

SMS

SMS гэдэг нь товчилсон үг юм Богино Мессеж Үйлчилгээ.

Мобайл төхөөрөмжөөр текстэд суурилсан мессеж илгээх анхны стандарт. Нэг мессеж нь хоосон зайг оруулаад 160 тэмдэгтээр хязгаарлагдсан. SMS нь бусад дохионы протоколд тохирохоор бүтээгдсэн тул SMS мессежийн урт нь 160 7 бит тэмдэгт буюу 1120 бит буюу 140 байтаар хязгаарлагддаг. Хэрэв хэрэглэгч 160-аас дээш тэмдэгт илгээсэн бол холбосон зурваст нийт 6 тэмдэгтээс бүрдэх 918 хүртэлх хэсэг болгон илгээж болно.