ЖДҮ-ийн товчлол

ЖДҮ

ЖДҮ гэдэг нь товчилсон үг юм Жижиг, дунд үйлдвэрүүд.

Европын Холбоонд жижиг, дунд үйлдвэрүүд нь ажилчдын тоогоор тодорхойлогддог тодорхой хэмжээний байгууллагууд юм. Жижиг бизнесүүд 50-иас цөөн ажилтантай, дунд үйлдвэрүүд 50-иас дээш боловч 250-аас доош ажилтантай. SMB гэсэн товчлолыг АНУ-д ашигладаг бөгөөд тайлбараараа ялгаатай.