SFMC товчлол

SFMC

SFMC гэдэг нь товчилсон үг юм Salesforce Marketing Cloud.

Salesforce Marketing Cloud нь дижитал маркетингийн автоматжуулалт, аналитик програм хангамж, үйлчилгээ үзүүлэгч юм. Энэ нь 2000 онд ExactTarget нэрээр байгуулагдсан.