SERP товчлол

SERP

SERP гэдэг нь товчилсон үг юм Хайлтын системийн үр дүнгийн хуудас.

Хайлтын системээс тодорхой түлхүүр үг эсвэл нэр томъёог хайж олоход таны буудаг хуудас. SERP нь тухайн түлхүүр үг эсвэл нэр томъёоны эрэмбийн бүх хуудсыг жагсаадаг.