SDR товчлол

ЗТЭ

SDR гэдэг нь товчлол юм Борлуулалтын хөгжлийн төлөөлөгч.

Бизнесийн шинэ харилцаа, боломжуудыг хөгжүүлэх үүрэгтэй борлуулалтын үүрэг.