SDK товчлол

SDK

SDK гэдэг нь товчилсон үг юм Програм хангамжийн хөгжүүлэгчийн хэрэгсэл.

Нэг багц дахь програм хангамж хөгжүүлэх нөөцийн цуглуулга. Програм хангамж хөгжүүлэгчийн иж бүрдэл нь бусад програм эсвэл платформтой нэгтгэхэд хялбар баримт бичиг, програм хангамжтай болсноор программуудыг хурдан бүтээхэд тусалдаг. онд SaaS, програм хангамж хөгжүүлэгчийн иж бүрдэл нь ихэвчлэн гадаад үйлчилгээг ашиглахад зориулагдсан хэлний тусгай сангуудыг хангадаг. API.