SaaS товчлол

SaaS

SaaS гэдэг нь товчилсон үг юм үйлчилгээний програм хангамжийн.

SaaS нь гуравдагч этгээдийн үүлэн дээр байршуулсан програм хангамж юм. Маркетингийн пүүсүүд хамтран ажиллахад хялбар болгох үүднээс ихэвчлэн SaaS ашигладаг. Энэ нь үүлэн дээрх мэдээллийг хадгалдаг бөгөөд жишээнүүдэд Google Apps, Salesforce, Dropbox орно.