RTB товчлол

RTB

RTB гэдэг нь товчилсон үг юм Бодит цагийн тендер.

сурталчилгааны бараа материалыг дуудлага худалдаагаар худалдах, худалдан авах, зарах арга, технологи.