RSS товчлол

RSS

RSS гэдэг нь товчилсон үг юм Үнэндээ Simple Syndication байна.

An XML контентыг нэгтгэх, хуваалцахад зориулсан тэмдэглэгээний тодорхойлолт. маркетерууд болон хэвлэн нийтлэгчид өөрсдийн агуулгыг автоматаар хүргэх, нэгтгэх арга замыг өгдөг. Шинэ контент нийтлэх бүрд захиалагчид автомат шинэчлэлтүүдийг хүлээн авдаг.