RSA товчлол

RSA

RSA гэдэг нь товчилсон үг юм Ривест Шамир Адлеман.

RSA бол аюулгүй мэдээлэл дамжуулахад өргөн хэрэглэгддэг нийтийн түлхүүр бүхий крипто систем юм. Мессежүүд нь нийтийн түлхүүрээр шифрлэгдсэн бөгөөд үүнийг нээлттэй хуваалцах боломжтой. RSA алгоритмын тусламжтайгаар мессежийг нийтийн түлхүүрээр шифрлэсний дараа үүнийг зөвхөн хувийн (эсвэл нууц) түлхүүрээр тайлж болно. RSA хэрэглэгч бүр нийтийн болон хувийн түлхүүрүүдээс бүрдсэн түлхүүрийн хостой байдаг. Нэрнээс нь харахад хувийн түлхүүр нууц байх ёстой. RSA товчлол нь 1977 онд алгоритмыг олон нийтэд тайлбарласан Рон Ривест, Ади Шамир, Леонард Адлеман нарын овог нэрнээс гаралтай.