RFM товчлол

RFM

RFM гэдэг нь товчилсон үг юм Сүүлийн үеийн, давтамж, мөнгөний.

Сүүлийн үеийн байдал, давтамж, мөнгөний үнэ цэнэ нь зардлын зан төлөвт тулгуурлан хамгийн үнэ цэнэтэй худалдан авагчдыг шинжилж, тодорхойлоход ашигладаг маркетингийн хэмжүүр юм. RFM нь үйлчлүүлэгчийн насан туршийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхийн тулд ирээдүйн оролцоог урьдчилан таамаглах, эрэмбэлэх, удирдахад ашиглагдаж болно (CLV) худалдан авалтыг хурдасгах, нэмэгдүүлэх замаар. Энэ нь хүн ам зүйн болон фирмийн ижил төстэй шинж чанартай таны хамгийн тохиромжтой хэрэглэгч эсвэл зорилтот хэрэглэгчдийг илүү сайн тодорхойлоход ашиглаж болно.