PPC товчлол

PPC

PPC гэдэг нь товчилсон үг юм Товшилтоор төлбөр төлнө.

Шууд урсгалыг жолоодоход ашигладаг интернет сурталчилгааны загвар. Нэг товшилтын төлбөр нь ихэвчлэн хайлтын системүүд болон зар сурталчилгааны удирдлагын платформ дээр зар сурталчилгааны цэгүүдийг санал болгодог зар сурталчилгааны сүлжээнүүдтэй холбоотой байдаг. Дэлгэцийн зар эсвэл текстэн зар дээр дарахад сурталчлагч нь сүлжээнд төлбөр төлдөг. Хэрэв энэ нь зар сурталчилгааны сүлжээ бол төлбөрийг ихэвчлэн сүлжээ болон зарыг үзсэн эцсийн нийтлэгчийн хооронд хуваадаг.