OOH товчлол

OOH

OOH нь товчилсон үг юм Гэрээс гадуур.

Гэрээс гадуурх зар сурталчилгаа, мөн дижитал гадуурх сурталчилгаа (DOOH) зар сурталчилгаа, гадаа сурталчилгаа, гадаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, гэрээс гадуурх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь гэртээ байхгүй төхөөрөмж дээр туршлагатай сурталчилгаа юм. OOH зар сурталчилгаанд тухайн хүнийг гэрээсээ гараад, зар сурталчилгаатай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байх үед харагддаг самбар, дэлгэцийн сурталчилгаа, зурагт хуудас орно. Энэ нь мөн шинэ зах зээл болох Аудио Out-Of-Home (AOOH) багтдаг.