NLP товчлол

NLP

NLP гэдэг үгийн товчлол юм Байгалийн хэлний боловсруулалт.

Хэл шинжлэл, компьютерийн шинжлэх ухаан, хиймэл оюун ухааны дэд салбар нь компьютер болон хүний ​​хэл хоорондын харилцан үйлчлэл, ялангуяа байгалийн хэлний их хэмжээний өгөгдлийг боловсруулах, шинжлэхийн тулд компьютерийг хэрхэн програмчлах талаар судалдаг.