MX товчлол

MX

MX гэдэг нь товчилсон үг юм Шуудан солилцогч.

Мэйл солилцуурын бүртгэл нь домэйн нэрийн өмнөөс имэйл мессежийг хүлээн авах үүрэгтэй шуудангийн серверийг тодорхойлдог. Энэ нь домэйн нэрийн систем (DNS) дэх нөөцийн бүртгэл юм. Ачааллыг тэнцвэржүүлэх, нөөцлөх зорилгоор олон тооны шуудангийн серверүүдийг заадаг хэд хэдэн MX бичлэгийг тохируулах боломжтой.