MRR товчлол

MRR

MRR гэдэг нь товчилсон үг юм Сарын тогтмол орлого.

Нэг үйлчлүүлэгчид ногдох сарын дундаж давтагдах орлогыг хэмждэг эсвэл үйлчлүүлэгчдийн дунджийг тооцдог. Захиалгат суурилсан үйлчилгээ нь орлого, орлогын өсөлтийг урьдчилан таамаглахад MRR ашигладаг.