МАН-ын товчилсон үг

МАН-ын

МАН гэдэг үгийн товчлол Шуудангийн нууцлалын хамгаалалт.

Маркетингийн имэйлээс нээлттэй үзүүлэлтийг (пикселийн хүсэлт) устгадаг Apple-ийн технологи нь хэрэглэгчдийн цахим шуудангийн нээлттэй байдлыг хянах боломжгүй юм.