LMS товчлол

ХЗЗ

LMS гэдэг нь товчилсон үг юм Сургалтын менежментийн систем.

Сургалтын удирдлагын систем нь боловсролын курс, сургалтын хөтөлбөр, гэрчилгээ олгох, хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг удирдах, баримтжуулах, турших, хянах, тайлагнах, автоматжуулах, хүргэхэд зориулагдсан програм юм. Цахим сургалтын платформ эсвэл програм гэж нэрлэдэг.