LAT товчлол

LAT

LAT гэдэг нь товчилсон үг юм Зар сурталчилгааг хязгаарлах.

Зар сурталчилгааны хяналтыг хязгаарлах нь хэрэглэгчдэд Сурталчлагчдад зориулсан ID (IDFA)-аас татгалзах боломжийг олгодог Apple iOS (гар утасны) функц юм.