IT товчилсон үгс

IT

IT гэдэг нь товчилсон үг юм мэдээллийн технологийн.

Бизнесийн үйл ажиллагааны хүрээнд мэдээллийн технологи нь мэдээллийн удирдлага, кибер аюулгүй байдал, дотоод техник хангамж, програм хангамжийн систем, гаднаас байршуулсан техник хангамж, програм хангамжийн систем, гуравдагч талын платформын лиценз, түүнчлэн эцсийн хэрэглэгчийн техник хангамж, програм хангамжийг хамардаг.