ICP товчлол

ICP

ICP гэдэг нь товчлол юм Хэрэглэгчийн хамгийн тохиромжтой танилцуулга.

Компанийн хамгийн үнэ цэнэтэй үйлчлүүлэгчидтэй холбоотой хүндэтгэлийг шинэ ирээдүйн үйлчлүүлэгчдийг тодорхойлоход ашигладаг. B2B борлуулалт, маркетингийн хувьд энэ нь байршил, фирмийн зураг, зан байдал, соёл, системийн өгөгдөл байж болно. B2C борлуулалт, маркетингийн хувьд энэ нь байршил, хүн ам зүй, зан төлөв, соёл болон бусад өгөгдөл байж болно.