ETL товчлол

ETL

ETL гэдэг нь товчилсон үг юм Задлах, хувиргах, ачаалах.

Нэг системээс өгөгдлийг татаж авах, шаардлагатай бол хувиргах, хөрвүүлэх, өөр системд байрлуулах зорилгоор өгөгдлийн үйл ажиллагааг нэгтгэдэг платформ. ETL процессуудыг программын дагуу хийж болох боловч ихэвчлэн гуравдагч талын платформд үлдээдэг бөгөөд процессыг эхлүүлэх эсвэл төлөвлөх боломжтой.