ESP товчлол

ESP

ESP гэдэг нь товчилсон үг юм Имэйл үйлчилгээ үзүүлэгч.

Маркетингийн харилцаа холбоо, гүйлгээний имэйлийг их хэмжээгээр илгээх, захиалагчдыг удирдах, имэйлийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөх платформ.