ESM товчлол

ESM

ESM гэдэг нь товчлол юм Имэйлийн гарын үсгийн маркетинг.

Байгууллага дотроос илгээсэн 1:1 харьцаатай цахим шуудангаар дамжуулан сурталчилгааны хөрвүүлэлт, сурталчилгааг идэвхжүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаа явуулахад чиглэгдсэн, хянах боломжтой дуудлага бүхий байгууллага даяар тогтмол тэмдэглэгдсэн имэйл гарын үсгийг оруулах.