EOD товчлол

ЭХО

EOD гэдэг нь товчилсон үг юм Өдрийн төгсгөл.

Маркетингийн харилцаа холбоо, гүйлгээний имэйлийг их хэмжээгээр илгээх, захиалагчдыг удирдах, имэйлийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөх платформ.