ENS товчлол

Ens

ENS гэдэг нь товчилсон үг юм Үйл явдлын мэдэгдлийн үйлчилгээ.

Salesforce Marketing Cloud доторх интерфэйс нь Marketing Cloud-д тодорхой үйл явдал тохиолдоход өөрийн системд мэдэгдэл хүлээн авах боломжтой. Үйлчлүүлэгчид нууц үг шинэчлэх хүсэлт гаргах, захиалгын баталгаажуулалт авах, олон хүчин зүйлийн баталгаажуулалт (MFA) ашиглан нэвтрэх болон бусад үйл явдлуудад танд мэдэгдэх боломжтой.