ELP Acronyms

ELP

ELP гэдэг нь товчилсон үг юм Аж ахуйн нэгжийн сонсох платформ.

Танай салбар, брэнд, өрсөлдөгчид эсвэл түлхүүр үгсийн талаарх тоон мэдээллийг хянаж, хэлж буй зүйлийг хэмжих, дүн шинжилгээ хийх, хариу өгөхөд тусалдаг платформ.