EDI товчлол

хэвлэл

EDI гэдэг нь товчлол юм Цахим мэдээлэл солилцох.

Худалдааны түншүүдтэй бизнесийн бичиг баримт солилцох систем эсвэл арга. Эдгээр нь таны ханган нийлүүлэгчид, үйлчлүүлэгчид, тээвэрлэгчид, 3PL эсвэл бусад нийлүүлэлтийн сүлжээний холболтууд байж болно.