EAT товчлол

БОЛОМЖТОЙ

EAT гэдэг нь товчилсон үг юм Мэргэшсэн байдал, эрх мэдэл, итгэлцэл.

Google-ийн хуудасны чанарыг тодорхойлох гол хүчин зүйл бол түүний EAT түвшин юм:

  • Мэргэшил: Энэ нь хуудасны үндсэн контентыг (MC) бүтээгчийг хэлнэ. Тэд энэ сэдвээр мэргэжилтэн мөн үү? Тэдэнд шаардлагатай бол үүнийг нөөцлөх итгэмжлэл байгаа юу, энэ мэдээллийг вэбсайтаас унших боломжтой юу?
  • Эрх мэдэл: Энэ нь MC-ийг бүтээгч, контент өөрөө болон түүний харагдах вэбсайтыг хэлнэ.
  • Итгэмжлэгдсэн: EAT-ийн найдвартай байдлын хэсэг нь MC-ийг бүтээгч, агуулга, вэб сайтад хамаарна. Найдвартай шинжээч, эх сурвалж байх нь үнэн зөв, үнэн зөв мэдээллийг өгөхөд хүмүүс танд итгэж болно гэсэн үг юм.

Эх сурвалж: Семрюс