DXP товчлол

DXP

DXP нь товчлол юм Дижитал туршлагын платформ.

Контекстэд суурилсан дижитал туршлагыг бүрдүүлэх, удирдах, хүргэх, оновчтой болгоход дэмжлэг үзүүлэх үндсэн технологийн нэгдсэн багц.

Эх сурвалж: Гартнер