DSP товчлол

DSP

DSP гэдэг нь товчилсон үг юм Эрэлт тал платформ.

Олон зар сурталчилгааны гарцуудад нэвтрэх боломжийг олгодог зар сурталчилгааны худалдан авалтын платформ нь бодит цаг хугацаанд сэтгэгдлийг чиглүүлэх, үнийн саналыг санал болгох боломжийг олгодог.