DPV товчлол

DPV

DPV гэдэг нь товчилсон үг юм Хүргэлтийн цэгийн баталгаажуулалт.

Хүргэлтийн цэгийн баталгаажуулалт нь тухайн хаяг үнэхээр байгаа бөгөөд шууд орон сууц эсвэл иж бүрдлийн дугаар хүртэл хүргэх боломжтойг баталгаажуулдаг.