DPI товчлол

DPI

DPI гэдэг нь товчлол юм Нэг инч тутамд цэгүүд.

Нэг инч тутамд хэдэн пикселийг дэлгэцэн дээр буулгаж эсвэл материал дээр хэвлэснээр хэмжсэн нарийвчлал.