DMARC товчлол

DMARC

DMARC гэдэг нь товчлол юм Домэйн дээр суурилсан мессеж баталгаажуулах, тайлагнах, тохирох байдал.

Имэйлийн домайн эзэмшигчдэд өөрсдийн домайныг зөвшөөрөлгүй ашиглахаас хамгаалах боломжийг олгох зорилготой цахим шуудангийн баталгаажуулалтын протокол бөгөөд үүнийг ихэвчлэн цахим шуудангийн хуурамч ажиллагаа гэж нэрлэдэг.