DL товчлол

DL

DL гэдэг нь товчилсон үг юм Гүн сурах.

Олон давхарга агуулсан мэдрэлийн сүлжээг ашигладаг машин сургалтын даалгавруудыг хэлнэ. Үүний зэрэгцээ давхаргын тоог нэмэгдүүлэх нь компьютерийн боловсруулалтын илүү их хүч шаарддаг бөгөөд ихэвчлэн загварт илүү урт сургалтын хугацаа шаарддаг.