DKIM товчлол

DKIM

DKIM гэдэг нь товчлол юм DomainKeys тодорхойлсон захидал.

Хүлээн авагч нь тодорхой домэйноос ирсэн гэж мэдэгдсэн имэйлийг тухайн домэйны эзэмшигчээс зөвшөөрөл авсан эсэхийг шалгах боломжийг олгодог имэйлийн баталгаажуулалтын протокол.