DCO товчлол

DCO

DCO гэдэг нь товчилсон үг юм Динамик зар үүсгэх.

Дэлгэцийн сурталчилгааны баннеруудыг харж буй хэрэглэгч болон нийтлэгдсэн системд илүү сайн чиглүүлэхийн тулд зураглал, мессеж гэх мэтийг динамикаар туршиж, бүтээдэг технологи.