DAM товчлол

Дам

DAM гэдэг нь товчлол юм Дижитал хөрөнгийн менежмент.

Зураг, видео зэрэг баялаг медиа файлуудад зориулсан платформ, хадгалах систем. Эдгээр платформууд нь корпорациудад төвлөрсөн байршилд брэндээр батлагдсан агуулгыг үүсгэх, хадгалах, зохион байгуулах, түгээх, сонголтоор хөрвүүлэх зэрэгт хөрөнгөө удирдах боломжийг олгодог.