DaaS Acronyms

ДааС

DaaS is the acronym for Үйлчилгээ болгон өгөгдөл.

Өгөгдлийг баяжуулах, баталгаажуулах, шинэчлэх, судлах, нэгтгэх, ашиглахад ашигладаг үүлэнд суурилсан хэрэгслүүд.