CX Acronyms

CX

CX гэдэг нь товчлол юм Хэрэглэгчийн туршлага.

Үйлчлүүлэгчийн танай бизнес, брэндтэй харилцах бүх цэг, харилцан үйлчлэлийн хэмжүүр. Үүнд таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хэрэглээ, вэбсайттай харилцах, борлуулалтын багтайгаа харилцах, харилцах зэрэг багтаж болно.